Enseignement/Apprentissage de la Prononciation du Français

16 novembre 2014

Phonétique expérimentale et psychologie II

  

    Voici la suite et la fin de la transcription en API de l'article de Sandrine Cabut : "Le charisme vocal, objet de science", publié dans le journal Le Monde, le 6 novembre dernier. Merci d'envoyer vos transcriptions orthographiques sous la rubrique Commentaires du présent post. Je discuterai du contenu de l'ensemble de l'article dans un prochain message.

 

[paʁalεlmɑ̃/ puʁsɥitil / lelidœʁpOlitik / adaptŒdotʁŒpaʁamεtʁ / dŒlœʁvwa / ʁitm / aʁmɔnik / ɑ̃fõksjõdemesaʒ / kilvœlfεʁpɑse / edykõtεkst // lŒpʁOfilvOkal / dε̃pOlitisjε̃ / εtε̃sivaʁjabl / sŒlõkil sadʁεsaynful / uadotʁŒlidœʁ // lalɑ̃g / ʒuosiε̃ʁolε̃pɔʁtɑ̃// ilniapɑdŒvwakaʁismatikynivεʁsεl / afiʁm *roˈzarjosiɳOˈrɛlo // paʁεgzɑ̃pl / lavwadŒ *lula / εʒyʒetʁεzagʁEsiv / paʁlefʁɑ̃sε // dɑ̃nɔtʁetyd / lefʁɑ̃sε / pʁefεʁtε̃nɔmpOlitik / avεkynvwa / dŒotœʁmwajεn / kilzasOsi / avεklakõpetɑ̃s / labjε̃vεjɑ̃s // alɔʁkŒlezitaljε̃ / pʁefεʁynvwaplygʁav / ʁŒsɑ̃tikɔmOtOʁitεʁ / detεʁmine / vwaʁmŒnasɑ̃t //

lamizɑ̃pʁatik / dŒsεtsjɑ̃s / devwakaʁismatik / puʁεtεl / fεʁbaskyle / ynelεksjõ // ynetyd / pyblijeɑ̃dømilduz / paʁdekanadjε̃ / kõklyε / kŒlŒpʁOfilvOkal / dekɑ̃dida / puvεtavwaʁ / ynε̃flyɑ̃sε̃pɔʁtɑ̃t / syʁlŒkõpɔʁtŒmɑ̃devOtɑ̃ / ekŒdezɔm / avεkdevwagʁav / puvεtεtʁavɑ̃taʒe //

mεdepʁOfEsjOnεl / ʁεstŒsiʁkõspε // ilεtε̃tEʁεsɑ̃ / kŒdesjɑ̃tifikveʁifi / sŒkŒnuzaplikõ / dŒpɥilõtɑ̃ɑ̃pʁatik / mεnɔtʁapʁɔʃ / εplyglɔbal / kŒdezanalizdŒfʁekɑ̃s / εstimlŒkotʃvOkal *ʒɑ̃sɔmmεʁ // lavwa / nεkε̃dezelemɑ̃ / dykaʁism / enutʁavajõ / syʁdotʁŒpaʁamεtʁ // lŒʁŒgaʁ / lapɔstyʁ //

*roˈzarjosiɳOˈrɛlo / pʁevwamε̃tnɑ̃ / dŒmŒne / lŒmεmʒɑ̃ʁdetyd / ʃedefampOlitikfʁɑ̃sεz / eɑ̃glOsaksɔn // ilkOlabɔʁegalmɑ̃ / avεkdepʁimatOlɔg / dŒlynivεʁsite / dŒ *kalifɔʁni / puʁanalize / lε̃flyɑ̃sdŒlavwa / dɑ̃lŒlidœʁʃip / depʁimat // sõnObʒεktif / demõtʁe / kŒlŒʁoldŒlafʁekɑ̃sfõdamɑ̃tal / dɑ̃lŒkaʁismŒvOkal / εpʁezɑ̃ / dɑ̃plyzjœʁzεspεs //]

 

Posté par fonetiks à 22:14 - - Commentaires [0] - Permalien [#]


11 novembre 2014

Phonétique expérimentale et psychologie I

 

    Je lis dans le dossier Actualité / Science et Médecine / Psychologie de l’édition du jeudi 6 novembre du journal Le Monde, le grand article suivant (avec photo) dont beaucoup d'éléments me font réagir. Commencez par découvrir la première partie de cet article transcrit en Alphabet Phonétique International - soumettez moi vos transcriptions (même partielles) en Commentaires de ce post. N'hésitez pas à faire part de vos corrections au cas où ! ... mais surtout de vos réactions mesurées et argumentées !

Deuxième partie de l'article et discussion à venir très prochainement !

 

 

[lŒkaʁismŒvOkal / ɔbʒεdŒsjɑ̃s // paʁ *sɑ̃dʁinkaby//

ε̃ʃεʁʃœʁitaljε̃ / aetydje / lediskuʁdŒlidœʁpOlitik / dŒdifeʁɑ̃pEi //

lefεdŒlœʁvwa / syʁlœʁOditwaʁ / εfõksjõ / dŒfaktœʁzakustik / mεzosikyltyʁεl //

 

kinaʒamεeteε̃pʁεsjOne / paʁlOtOʁitedynvwa / usykõbeoʃaʁm / dezε̃tOnasjõdε̃nOʁatœʁ // dŒpɥilõtɑ̃ / aktœʁ / ʃɑ̃tœʁ / emεmɔmpOlitik/  õdajœʁʁŒkuʁ / osεʁvisdŒkotʃvOko / puʁamEljɔʁelœʁpεʁfɔʁmɑ̃sɑ̃lamatjε:ʁ // mεdezɔʁmε / levwakaʁismatik / sõkaʁemɑ̃dŒvŒny / ynmatjεʁdetyd / puʁdesjɑ̃tifik / kiʃεʁʃaɑ̃nelyside / lepaʁamεtʁŒzakustik / psikOlOʒik //

*ro'zarjosiɳO'rɛlo / dɔktœʁɑ̃lε̃gɥistik /  eɑ̃psikOlOʒi /vjε̃ε̃sidŒpʁezɑ̃te / ε̃nɑ̃sɑ̃blŒdŒkOmynikasjõ / syʁlasjɑ̃sdevwakaʁismatik / aplikeolidœʁpOlitik / lɔʁdykõgʁεdŒlasOsjeteameʁikεndakustik / kisεtŒny / fε̃ɔktɔbʁ / a *indjanapolis / indjana // puʁsŒʒœnʃεʁʃœʁitaljε̃/ kitʁavaj / odepaʁtŒmɑ̃dŒʃiʁyʁʒidŒlatεtedyku / dŒlynivεʁsitedŒ *kalifɔʁni a *lɔsɑ̃nʒŒlɛs / sεtynevidɑ̃s // lezɔmpɔlitik / ytilizlœʁvwa / puʁsŒfεʁʁŒkɔnεtʁ / kɔmdɔminɑ̃dɑ̃zε̃gʁup / mεzegalmɑ̃ / puʁpʁOvOkedezemosjõ / emõtʁelœʁtʁεdŒkaʁaktεʁ // afε̃dɑ̃ kõpʁɑ̃dʁŒlemekanism / *ro'zarjosiɳO'rɛlo / aselεksjOne / dezœʁdɑ̃ʁŒʒistʁŒmɑ̃ / dŒpOlitisjε̃ / dŒplyzjœʁpEi // fʁɑ̃s / itali / pɔʁtygal / bʁezil / dõ *fʁɑ̃swaOlɑ̃d / *nikOlasaʁkOzi / *lula / ɑ̃sjɛ̃pʁezidɑ̃dybʁezil / sεkspʁimɑ̃ / dɑ̃difEʁɑ̃kõtεkst // lezεkstʁε / õtetesumi / aε̃panεl / dŒdøsɑ̃sɛ̃kɑ̃tpεʁsɔn / OʁiʒinεʁdŒplyzjœʁpEi / kidŒvεkalifjelevwa / ɑ̃pjɔʃɑ̃dɑ̃zynlist / dŒswasɑ̃tsɛtadʒεktif // dinamik / mŒnasɑ̃t / OtOʁitεʁ / kalm //

puʁvalidesezipOtεz / *ro'zarjosiɳO'rɛlo / amεmmanipylesεʁtε̃zeʃɑ̃tijõvOko / ɑ̃mOdifjɑ̃ / lœʁkaʁakteʁistikzakustik / pʁε̃sipalmɑ̃ / lafʁekɑ̃sfõdamɑ̃tal / kikOʁεspõ / alafʁekɑ̃sdŒvibʁasjõdekɔʁdvOkal / mεzosi / alalõgœʁdepoz / ɑ̃tʁŒlemo // leʁezylta / kiõfεlɔbʒε / dŒsatεz / sutnyɑ̃ʒɑ̃vjea *gʁŒnɔbl / sõtetɔnɑ̃ // lelidœʁ / pœvtadaptelœʁvwa / sŒlõdøfõksjõ // lynpʁimεʁ/ bjOlOʒik / kɔmynatutlezεspεs / animalkõpʁiz // lotʁakiz / depɑ̃dɑ̃tdŒlalɑ̃gedŒlakyltyʁ / ʁezymlŒdɔktœʁɑ̃lε̃gɥistik //

dabɔʁ / lezɔmpOlitik / mOdyllœʁfʁekɑ̃sfõdamɑ̃tal // plysεlsiεbas / sŒkikOʁεspõaynvwagʁav / plylε̃dividy / εpεʁsykɔmdOminɑ̃// alε̃vεʁs / plyzεl εtelve / plyzilεʁŒsɑ̃ti / kɔmdavɑ̃taʒsumi // sεpaʁεgzɑ̃plŒtʁεnεt / lɔʁskŒlõmanipyl / lafʁekɑ̃sfõdamɑ̃tal / dŒ *fʁɑ̃swaOlɑ̃d / suliɳ *ro'zarjosiɳO'rɛlo //]

 

 

Posté par fonetiks à 20:10 - - Commentaires [4] - Permalien [#]

28 octobre 2014

Militons pour le rythme !

 

 

    Dans Phonétique Progressive du Français, niveau Débutant, réédité par CLE International (2012), on trouve page 19 un exercice de rythme ayant pour titre Manifestation. Il s'agit de mettre des paroles scandées sur un rythme imposé.

    Je vous propose ici l'exercice contraire : deviner le rythme de la scansion à partir du texte.

    Lors de la manifestation parisienne "Marche pour le climat" du 21 septembre dernier, on a entendu le slogan suivant :

Urgence climatique, transition énergétique !

    Comment rythmez-vous cet énoncé?

    Envoyez-moi par mail un mp3 scandé enregistré sur votre téléphone par exemple : tapez dans vos mains au rythme d'une marche (mais pas sur chaque syllabe). Je ferai un montage des 5 premiers envois. Les francophones non-natifs sont prioritaires :) La réponse et l'explication dans une semaine !

 

    Mon adresse e-mail pour vos envois : fonetiks@hotmail.fr

 

Posté par fonetiks à 11:07 - Commentaires [0] - Permalien [#]Fin »